Kwartalnik

„ABI EXPERT”
Prawne i techniczne aspekty ochrony danych i informacji

Magazyn ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Pismo dostarcza:

 • praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • informacji o wymogach z zakresu przetwarzania i zabezpieczania danych – w ujęciu technicznym i prawnym,
 • rozwiązań problemów związanych z zabezpieczeniami technicznymi w systemach informatycznych,
 • dobrych praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji i nadzoru nad danymi osobowymi,
 • wskazówek co do prawidłowej realizacji procedur przetwarzania danych osobowych.

Magazyn dla:

administratorów danych, inspektorów ochrony danych, informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych, audytorów i radców prawnych zatrudnionych w:
 • samorządowych i państwowych instytucjach publicznych,
 • przedsiębiorstwach prywatnych i międzynarodowych korporacjach,
 • przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • placówkach służby zdrowia.
DZIAŁY:

Temat numeru

W kilku artykułach szczegółowo omawiamy wybrane zagadnienie, istotne z punktu widzenia ochrony danych osobowych oraz wykonywania zadań przez administratora bezpieczeństwa informacji lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych.

Organizacja

Zajmujemy się organizacyjną i techniczną stroną ochrony danych osobowych, kwestiami zabezpieczeń, ryzykiem oraz praktycznymi aspektami procedur ochrony i nadzoru nad ich przestrzeganiem. Przedstawiamy sposoby zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

Administrowanie

Rozwiązujemy praktyczne i prawne problemy dotyczące stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Opisujemy, w jaki sposób realizować zasady przetwarzania danych i zapewnić przestrzeganie obowiązków związanych z dysponowaniem informacjami. Doradzamy, za pomocą jakich narzędzi podnosić poziom zabezpieczeń chroniących dane osobowe przed zagrożeniami w systemach informatycznych.

Prawo i orzecznictwo

W dziale omawiamy przepisy dotyczące danych osobowych, prywatności oraz informacji publicznej i gospodarczej. Wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne i przedstawiamy przydatne orzecznictwo. Wskazujemy rozwiązania konkretnych problemów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w chmurze. Radzimy, jak stosować przepisy o ochronie danych osobowych w środowisku informatycznym.

Wokół tematu

Dział jest poświęcony wybranym istotnym zagadnieniom ze sfery administrowania informacją i praktyki przetwarzania danych w biznesie i administracji publicznej, a także kwestiom szczególnie koncentrującym uwagę środowiska osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Prezentujemy bieżące problemy, np. analizę big data czy techniczne sposoby anonimizacji danych osobowych.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZE ZMIANAMI PRAWA, KTÓRE DOTYCZĄ TWOJEJ ORGANIZACJI!

POZNAJ KWARTALNIK „ABI EXPERT”
sakowska_marlena_400

REDAKTOR NACZELNA

DR MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych sp. p.; członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego oraz wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym oraz prawnych aspektach sztucznej inteligencji.

Redaktor naukowa komentarza do RODO (2018), autorka ponad 150 publikacji z zakresu prawa informacyjnego, w tym monografii: „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania w polskim porządku prawnym” (2022).

Bierze czynny udział w konferencjach naukowych, tworzy koncepcje merytoryczne cyklicznych forów branżowych. Wykłada w kilku uniwersytetach i wyższych uczelniach. Podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy o prawnych aspektach ochrony danych osobowych, dostępu do informacji, otwierania danych i nowych technologii.

NASI EKSPERCI

RADA PROGRAMOWA

WYDANIA

„ABI EXPERT”

WYBRANE STRONY

Zamów magazyn „ABI Expert”

Wypełnij poniższy formularz online lub pobierz formularz pdf i uzupełniony odeślij na adres prenumerata@abi-expert.pl, zamówienie możesz także złożyć w księgarni internetowej: sklep.presscom.pl.
Formularz online
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól

  Zamawiam roczną prenumeratę kwartalnika „ABI Expert” w cenie 288 zł.

  Przesłanie formularza i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

  „ABI Expert”

  Kontakt