Kwartalnik

„ABI EXPERT”
Prawne i techniczne aspekty ochrony danych i informacji

Magazyn poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami.

Pismo ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach tematy są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą stosowania przepisów prawa oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Kwartalnik przeznaczony dla:

 • administratorów danych osobowych
 • inspektorów ochrony danych
 • informatyków odpowiedzialnych za zabezpieczanie sieci i systemów informatycznych
 • audytorów i radców prawnych

Magazyn przyda się w:

 • samorządowych i państwowych instytucjach publicznych
 • międzynarodowych korporacjach
 • przedsiębiorstwach państwowych, komunalnych i prywatnych
 • bankach i instytucjach finansowych
 • placówkach służby zdrowia
DZIAŁY:

Temat numeru

W kilku artykułach szczegółowo omawiamy wybrane zagadnienie, istotne z punktu widzenia rodo oraz wykonywania zadań przez IOD i osoby odpowiedzialne za ochronę danych.

Organizacja

Zajmujemy się organizacyjną i techniczną stroną ochrony danych osobowych, kwestiami zabezpieczeń, ryzykiem oraz praktycznymi aspektami procedur ochrony i nadzoru nad ich przestrzeganiem. Przedstawiamy sposoby zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

Administrowanie

Rozwiązujemy praktyczne i prawne problemy dotyczące stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Opisujemy, w jaki sposób realizować zasady przetwarzania danych i zapewnić przestrzeganie obowiązków związanych z ich gromadzeniem. Doradzamy, za pomocą jakich narzędzi podnosić poziom zabezpieczeń chroniących dane osobowe przed zagrożeniami w systemach informatycznych.

Prawo i orzecznictwo

Omawiamy przepisy dotyczące danych osobowych, prywatności oraz informacji publicznej i gospodarczej. Wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne i przedstawiamy przydatne orzecznictwo, które dokładnie analizujemy. Wskazujemy rozwiązania konkretnych problemów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w chmurze. Radzimy, jak stosować przepisy w środowisku informatycznym.

Wokół tematu

Dział jest poświęcony wybranym istotnym zagadnieniom ze sfery zarządzania informacją oraz przetwarzania danych w biznesie i administracji publicznej, a także kwestiom szczególnie koncentrującym uwagę środowiska osób zajmujących się ochroną danych osobowych. Prezentujemy bieżące problemy, np. analizę big data czy techniczne sposoby anonimizacji danych.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO ZE ZMIANAMI PRAWA, KTÓRE DOTYCZĄ TWOJEJ ORGANIZACJI!

POZNAJ KWARTALNIK „ABI EXPERT”
Marlena Sakowska-Baryła_400

REDAKTOR NACZELNA

DR HAB. MARLENA SAKOWSKA-BARYŁA, PROF. UŁ

Doktor habilitowana nauk prawnych, jest profesorem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, otwieraniu danych, prawie konstytucyjnym oraz prawnych aspektach sztucznej inteligencji.

Redaktor naukowa komentarza do rodo oraz komentarza do udip, autorka ponad 160 publikacji z zakresu prawa informacyjnego, w tym monografii: „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania w polskim porządku prawnym”.

Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy o prawnych aspektach ochrony danych osobowych, dostępu do informacji, otwierania danych i nowych technologii.

NASI EKSPERCI

RADA PROGRAMOWA

WYDANIA

„ABI EXPERT”

WYBRANE STRONY

PRENUMERATA

ELEKTRONICZNA

Prenumerata elektroniczna dostępna jest w przeglądarce na komputerach oraz w aplikacjach na smartfonach i tabletach (iOS, Android). Z wykupionego dostępu można korzystać na trzech różnych urządzeniach jednocześnie.

Zamów magazyn „ABI Expert”

Wypełnij poniższy formularz online lub pobierz formularz pdf i uzupełniony odeślij na adres prenumerata@abi-expert.pl, zamówienie możesz także złożyć w księgarni internetowej: sklep.presscom.pl.
Formularz online
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól

  Zamawiam roczną prenumeratę kwartalnika „ABI Expert”

  Rodzaj prenumeraty:

  wersja papierowa + elektroniczna: 316 zł + 49 złwersja papierowa: 316 złwersja elektroniczna: 238 zł

  *Pole wymagane

  Przesłanie formularza i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Presscom Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: https://presscom.pl/do.

  „ABI Expert”

  Kontakt