SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Przetwarzanie danych biometrycznych: regulacje, ryzyka i perspektywy
 • Technologia rozpoznawania twarzy w kontekście Clearview AI
 • Wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy przez pracodawcę

Organizacja

 • Aktywność pracowników w sieci
 • Nadmiarowe parametry w adresach URL
 • Zastrzeżenie numeru PESEL a ocena powagi naruszenia

Administrowanie

 • Proporcjonalność środków weryfikacji podmiotu danych w grze online
 • Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
 • Naruszenia danych pochodzących z monitoringu GPS

Prawo i orzecznictwo

 • Przegląd funkcjonowania decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony
 • EROD a reklama behawioralna

Wokół tematu

 • Rekrutacja zgodna z rodo

Rubryki

 • UODO: Udostępnienie organowi publicznemu danych pracownika bez jego zgody
 • PROCEDURY: Procedura antydeepfake’owa
 • REJESTRY PAŃSTWOWE: Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego
 • WYWIAD: Wyzwania dla ochrony danych osobowych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Audyt chmury obliczeniowej
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Rodo w placówkach leczniczych
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Akt o usługach cyfrowych