SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Transfer danych do państw trzecich – praktyczne wskazówki
 • Pojęcie operacji na danych a szczególne przypadki transferu
 • TIA – 6 kroków do zapewnienia zgodności transferów danych

Organizacja

 • Podmiot przetwarzający – wybór i nadzór
 • Projektowanie prywatności w produktach cyfrowych

Administrowanie

 • Ostrożnie z płaceniem danymi osobowymi
 • Google Analytics w biznesie a ochrona danych
 • Zgody w kontekście prawnie uzasadnionego interesu

Prawo i orzecznictwo

 • TADPF a problem przekazywania danych do USA
 • eIDAS 2
 • Status IOD w decyzjach organów nadzorczych
 • Wynagrodzenie IOD w kontekście dostępu do informacji publicznej

Wokół tematu

 • Maszynowe przetwarzanie danych w planowaniu kariery

Rubryki

 • UODO: Spór o księgi wieczyste, czyli o numerach ksiąg wieczystych jako o danych osobowych
 • PROCEDURY: Procedura „antyspamowa” w kontekście żądań informacyjnych
 • WZORY: Analiza stanowisk dotyczących transferu danych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Niezbędny słownik pojęć IT dla IOD
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Prawa podmiotów danych
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: PESEL i standaryzacja powierzenia