SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Odpowiedzialność administracyjna przy powierzaniu
 • Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych
 • Warunki dopuszczalności powierzenia – lista kontrolna
 • Powierzenie przetwarzania danych wrażliwych w rodo

Organizacja

 • Czy rozwiązania chmurowe to bezpieczna droga rozwoju?
 • Akredytacja dla podmiotów certyfikujących oraz przebieg procesu certyfikacji
 • DNS – zagrożenia i bezpieczeństwo

Administrowanie

 • Współpraca ABI z zespołami programistycznymi
 • Z czym się je otwarte dane?

Prawo i orzecznictwo

 • O praktycznych problemach stosowania rodo
 • Środek ochrony prawnej przed sądem
 • Odpowiedzialność za anonimowy komentarz
 • Wnioski widmo, kiedy zamiast wniosku wpływa skarga

Wokół tematu

 • Rozpowszechnianie wizerunku dzieci

Rubryki

 • GIODO: Nowa optyka w ocenie ryzyka
 • PROCEDURY: Działania organizacyjne
 • WZORY: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Prawa podmiotów w systemach informatycznych
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Stosowanie rodo