SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Zakazane użycie sztucznej inteligencji
 • Sztuczna inteligencja wysokiego ryzyka
 • Przetwarzanie danych w systemach AI

Organizacja

 • O paperless z dwóch perspektyw
 • Obowiązek informacyjny wobec osób pełniących funkcje w organach osób prawnych
 • Bezpieczeństwo danych zdrowotnych w chmurze
 • Telemarketing a rodo

Administrowanie

 • Ochrona danych a potrzeba realizacji zadań
 • PESEL w kwalifikowanym certyfikacie

Prawo i orzecznictwo

 • Mechanizm one-stop-shop w kontekście wyroku TSUE
 • Obowiązek wdrożenia środka naprawczego
 • Identyfikacja właściwości Prezesa UODO
 • Odszkodowanie za bezprawne przekazanie danych
 • Data governance a dane osobowe

Wokół tematu

 • Spisz się, za mnie też – Narodowy Spis Powszechny 2021

Rubryki

 • UODO: Miejsce IOD w procedurze wydawania upoważnień
 • PROCEDURY: Scenariusze ryzyka
 • WZORY: Test zgodności celów
 • NIEZBĘDNIK ABI: AI i rodo przy stosowaniu anonimizacji i pseudonimizacji
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Wizerunek i dane pracowników