SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych
 • Obowiązek wyznaczenia IOD przy operacjach monitorowania osób na dużą skalę
 • Wyznaczenie jednego IOD przez grupę podmiotów
 • Obowiązek wyznaczenia IOD w świetle art. 37 ust. 1 lit. c rodo

Organizacja

 • Dobre praktyki dotyczące informatycznych nośników danych
 • Wymagania dokumentacyjne przetwarzania danych
 • Tworzenie regulaminów poczty elektronicznej

Administrowanie

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym
 • ADO w konkursach i loteriach marketingowych
 • Współadministratorzy i proces współadministrowania

Prawo i orzecznictwo

 • Ochrona sui generis baz danych
 • Hiperłącze do nielegalnego zbioru danych osobowych
 • Zgoda na podstawie projektu rozporządzenia e-privacy

Wokół tematu

 • Wolnoć Tomku w swoim domku – o celach osobistych i domowych w kontekście rodo

Rubryki

 • GIODO: Znaczenie wytycznych i opinii organu ochrony danych
 • PROCEDURY: Organizacyjne aspekty prowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Analiza ryzyka prywatności
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Dane wrażliwe. ABI i ASI