SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • GPS w pojazdach służbowych – krok po kroku
 • Problemy pracodawcy z monitoringiem GPS
 • Monitoring GPS w najmie komercyjnym

Organizacja

 • Przetwarzanie danych o lokalizacji pracownika
 • Facebook nie dla (niemieckich) rządów
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych przez straż miejską. Zarys problematyki
 • Różnica między zgodą a umową

Administrowanie

 • Migracja do chmury obliczeniowej: kluczowe aspekty
 • Progi trzeźwości a przetwarzanie danych pracowników
 • Dostęp do dokumentacji medycznej w Niemczech

Prawo i orzecznictwo

 • Akt o usługach cyfrowych – problemy interpretacyjne
 • Czego uczy nas wyrok NSA w sprawie spółki Morele
 • Wnioski z wyroku w sprawie Meta Platforms

Wokół tematu

 • „Sportowe Talenty” – sprawność uczniów pod kontrolą

Rubryki

 • UODO: Materializacja ryzyka, liczba nieuprawnionych osób – na ile istotne przy ocenie naruszenia?
 • PROCEDURY: Checklista, czyli ogłoszenie rekrutacyjne zgodne z rodo
 • REJESTRY PAŃSTWOWE: Centralna Informacja Emerytalna
 • WZORY: Wykorzystanie adresu e-mailowego na potrzeby marketingu
 • NIEZBĘDNIK ABI: NIS 2 – cyberbezpieczeństwo w zgodzie z rodo
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Nowe podejście do realizacji prawa dostępu do danych
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Jaki zakres anonimizacji przy udostępnianiu