SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Kopia danych a kopia dokumentacji medycznej
 • Bezpieczeństwo IT w sektorze medycznym
 • Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy

Organizacja

 • RCP dla podmiotów leczniczych
 • Jak systemy informatyczne rozpoznają, kim jesteśmy?
 • Wpływ rodo na badania kliniczne

Administrowanie

 • Rodo a zamówienia publiczne
 • Przetwarzanie danych osobowych w relacji z podmiotami z USA
 • Ochrona danych osobowych w pośrednictwie pracy
 • Tajemnica przedsiębiorstwa i tajemnica przedsiębiorcy

Prawo i orzecznictwo

 • Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego
 • Brak ochrony przed arbitralnością władz
 • Zobowiązanie do udostępnienia informacji publicznej

Wokół tematu

 • Bezpieczeństwo imprez masowych

Rubryki

 • UODO: Umowy z jednostkami medycyny pracy
 • ABSURDY RODO: Skutki nadinterpretacji
 • PROCEDURY: Weryfikacja tożsamości podmiotu danych cz. 2
 • WZORY: Plan działań inspektora ochrony danych osobowych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Umowa powierzenia – sprawdź, czy jest zgodna z rodo
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Ujawnianie danych