SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Realizacja prawa do usuwania danych
 • Zabranie danych ze sobą
 • Usuwanie danych – istotny element zarządzania danymi

Organizacja

 • FRT w sektorze prywatnym a rodo – zarys problemu
 • Żądanie realizacji prawa do sprostowania danych
 • Użytkownik a dostawca chmury

Administrowanie

 • Monitorowanie bezpieczeństwa pracy przez IOD
 • Przekazywanie danych przez aptekę
 • Monitoring wizyjny w strażach gminnych

Prawo i orzecznictwo

 • Ochrona konsumentów na platformach cyfrowych
 • Przetwarzanie danych w aplikacji Kwarantanna Domowa
 • Monitoring wizyjny w gabinecie stomatologicznym
 • Poprzedni rok obrotowy

Wokół tematu

 • Pułapki wykładni rodo, czyli o sprawie apostatów

Rubryki

 • KSZTAŁCENIE: Skąd czerpać wiedzę w czasach epidemii?
 • UODO: Biometria w szkolnej stołówce
 • ABSURDY RODO: Wpływ pandemii na stosowanie rodo
 • WZORY: Procedura usuwania danych
 • PROCEDURY: Procedura usuwania danych – przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
 • NIEZBĘDNIK ABI: CUD, czyli usuwanie danych osobowych krok po kroku
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Tożsamość wnioskodawcy
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Anonimizacja, praca zdalna i RCP