SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Naruszenie ochrony danych przez podmiot przetwarzający
 • Obowiązki procesora i administratora przy naruszeniu ochrony danych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Organizacja

 • Shadow IT jako ryzyko dla ochrony danych osobowych
 • Dane pracowników tymczasowych
 • Dowód osobisty szczególnie chroniony
 • EROD o asystentach głosowych

Administrowanie

 • Ochrona danych osobowych w nowym pzp
 • Służbowa poczta elektroniczna i zagrożenia z nią związane

Prawo i orzecznictwo

 • Rejestry umów a dostęp do informacji publicznej
 • Data Governance Act, czyli zarządzanie danymi
 • Pierwszy wyrok na podstawie art. 82 rodo

Wokół tematu

 • Europejski hazard online a ochrona prywatności

Rubryki

 • UODO: Kara za brak szybkiej reakcji na incydent
 • ABSURDY RODO: Polityka czystego biurka i grzywna rodo
 • PROCEDURY: Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych
 • WZORY: Checklista – dobór odpowiedniego podmiotu przetwarzającego
 • NIEZBĘDNIK ABI: Lista wymaganych zabezpieczeń dla systemów IT według ENISA
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Decyzje i stanowiska skandynawskich
  organów nadzorczych
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Udostępnianie i wymiana danych