SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 • Prawnie uzasadniony interes w działalności marketingowej
 • Prawnie uzasadniony interes w zatrudnieniu

Organizacja

 • Testy penetracyjne
 • Czy potrzebne są umowy powierzenia przetwarzania?
 • Jak w zgodzie z przepisami używać kopii zapasowych i archiwalnych?

Administrowanie

 • Szkolenia jako ważny element ochrony danych osobowych
 • Administrator w samorządzie terytorialnym
 • Klauzula informacyjna w praktyce – problemy interpretacyjne

Prawo i orzecznictwo

 • „Właściciel” fanpage’a na portalu społecznościowym jako administrator
 • Podstawy prawne przekazywania danych do państwa trzeciego
 • Badania psychometryczne w zatrudnieniu

Wokół tematu

 • Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Rubryki

 • UODO: Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • ABSURDY RODO: Problemy z interpretacją rodo
 • PROCEDURY: Weryfikacja tożsamości podmiotu danych cz. 1
 • WZORY: Zgoda na fotografowanie dzieci
 • NIEZBĘDNIK ABI: Prawnie uzasadniony interes – test badania równowagi
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Powierzenie a realizacja praw