SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Działanie ekosystemu reklamy behawioralnej na gruncie rodo
 • Reklama spersonalizowana w modelu programatycznym

Organizacja

 • Ataki „na człowieka”, czyli phishing i ransomware w praktyce
 • Współdziałanie administratora z przetwarzającym w trakcie kontroli UODO
 • IoT – prywatność, bezpieczeństwo i zagrożenia

Administrowanie

 • Uprawnienia inspektorów UODO i ograniczenia tych uprawnień
 • Żądanie dostępu do danych cz. 2
 • Niewspółmiernie duży wysiłek w realizacji wtórnego obowiązku informacyjnego

Prawo i orzecznictwo

 • Ustawa sektorowa, czyli czy jest się czego bać?
 • Nowa dyrektywa w sprawie otwartych danych – najważniejsze zmiany
 • Odcinkowy pomiar prędkości i ochrona danych
 • Publikacja wystąpień pokontrolnych w BIP

Wokół tematu

 • Umowy dotyczące interesów przedsiębiorcy a pracownicze akta osobowe i rodo

Rubryki

 • UODO: Realizacja praw osób w umowach powierzenia
 • ABSURDY RODO: Kreatywne podejście do przepisów w marketingu
 • WZORY: Zgoda jednorazowa i ciągła
 • PROCEDURY: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Środki bezpieczeństwa dla urządzeń IoT
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Zgody i upoważnienia