SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Przetwarzanie danych na portalach społecznościowych
 • Dziedziczenie praw do kont na serwisach społecznościowych
 • Podmiot publiczny w social mediach

Organizacja

 • Audyt legalności oprogramowania
 • Sklep internetowy od strony prawnej
 • Standardowe klauzule umowne

Administrowanie

 • Mroczne wzorce w internecie
 • Zasady korzystania z plików cookies
 • Czy czeka nas przełom w sprawie cookies
 • Drony a realizacja zasad przetwarzania danych
 • Ochrona danych dzieci

Prawo i orzecznictwo

 • Transfer danych osobowych do państw trzecich
 • Zgoda czy brak zgody – przypadek Grindr
 • Lekarz i ZUS podczas wystawiania e-ZLA

Wokół tematu

 • Sztuczna inteligencja w edukacji

Rubryki

 • UODO: Ocena ryzyka – niezbędny element na każdym etapie przetwarzania
 • PROCEDURY: Samorządowa procedura „transmisyjna”
 • WZORY: Zgoda marketingowa – praktyczny przykład
 • NIEZBĘDNIK ABI: Załącznik II do standardowych klauzul umownych
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Stosowanie plików cookies
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Wymiana informacji i ewidencja udostępniania danych