SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Zakres podmiotowy ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną
 • Praktyczne wzory dokumentacji na podstawie ustawy policyjnej
 • Ustawa policyjna w samorządzie na przykładzie straży gminnych

Organizacja

 • Marketing automation w świetle rodo
 • Ataki hakerskie na sprzęt techniczny
 • Szacowanie ryzyka dla ODO w ujęciu praktycznym

Administrowanie

 • PESEL – złe i dobre strony identyfikatora osoby fizycznej
 • Jak i gdzie IOD może poszerzać swoją wiedzę
 • „Osoba prawna” na gruncie motywu 14 rodo

Prawo i orzecznictwo

 • Wyrok TSUE w sprawie zgody na pliki cookie
 • Granice wyłączenia stosowania rodo
 • Podwójne podstawy prawne przetwarzania danych wrażliwych

Wokół tematu

 • Ochrona prywatności dzieci w świecie IoToys

Rubryki

 • UODO: Decyzje nakazujące zawiadomienie osoby fizycznej
 • ABSURDY RODO: Eskalacja obowiązku informacyjnego
 • WZORY: „Sądowa” klauzula informacyjna
 • PROCEDURY: Przekazywanie informacji w postępowaniach określonych w kpa
 • NIEZBĘDNIK ABI: Plan ciągłości działania dla IT
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Listy poparcia