SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Jeden podmiot – czterech administratorów
 • Przetwarzanie danych osobowych w mediacji
 • Udostępnianie akt postępowania

Organizacja

 • Monitoring pracowników na gruncie kp
 • O kosztach i rozsądku w rodo
 • Monitoring wizyjny – dobrowolność i obowiązki

Administrowanie

 • Charakter prawny polecenia i upoważnienia
 • Członkowie organów spółek handlowych a upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Kontrolowanie procesora – ważne uprawnienie ADO

Prawo i orzecznictwo

 • Sprawa Fashion ID a współadministrowanie danymi
 • Minimalizacja danych w loteriach
 • Kontrole trzeźwości pracowników

Wokół tematu

 • Udostępnianie dokumentów z archiwów państwowych

Rubryki

 • UODO: Decyzje UODO
 • ABSURDY RODO: Gdzie zgubił się sens rodo?
 • WZORY: Klauzula informacyjna
 • PROCEDURY: Rozliczalność w pracy IOD
 • NIEZBĘDNIK ABI: Jak poradzić sobie z planem ciągłości działania?
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Informowanie i udostępnianie