SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Zgody marketingowe – kluczowe pojęcia i otoczenie regulacyjne
 • Zgoda marketingowa na tle wypowiedzi regulatorów
 • Jak zebrać zgodę marketingową

Organizacja

 • Ochrona danych w chmurze a koregulacja
 • Nowe transferowe standardowe klauzule umowne
 • Zasada przejrzystości a racjonalne decyzje dotyczące prywatności

Administrowanie

 • Ochrona sygnalistów w świetle przepisów o monitoringu
 • Beyond use danych osobowych
 • Reagowanie na naruszenia ochrony danych w praktyce
 • Wybrane aspekty prawa dostępu do danych osobowych

Prawo i orzecznictwo

 • Weryfikacja deklaracji śmieciowych
 • Znaczenie i przyszłość prawa do przenoszenia danych
 • Dochodzenie roszczeń, czyli kto i po co potrzebuje danych

Wokół tematu

 • Prawo ochrony danych osobowych w Chińskiej Republice Ludowej

Rubryki

 • UODO: Ocena naruszenia z punktu widzenia osoby poszkodowanej
 • PROCEDURY: Deklaracje źródła ciepła w kontekście rodo
 • WZORY: Wzór zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Technologie zwiększające prywatność – wyzwanie dla IOD
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Interpretacje krajowych sądów
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych