SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Istota profilowania osób i jego wykorzystanie w sektorze publicznym
 • Definicja i skutki profilowania w przepisach rodo
 • Profilowanie w marketingu

Organizacja

 • Utrata zbioru danych i jego odzyskanie
 • Backup a rodo

Administrowanie

 • Obowiązek ochrony danych byłego pracownika
 • Zasada rozliczalności w rodo
 • Dokument elektroniczny – uwierzytelniony czy opatrzony podpisem?
 • Zgoda jako podstawa przetwarzania danych w świetle wytycznych GR 29

Prawo i orzecznictwo

 • Odbiorca i strona trzecia w rodo – próba uporządkowania pojęć
 • Od teorii do praktyki zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 • Informacje o pracownikach – jawne?

Wokół tematu

 • Inteligentne przetwarzanie danych. Proces rekrutacji

Rubryki

 • UODO: Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a profilowanie
 • PROCEDURY: Dokumentowanie naruszeń ochrony danych – wzór rejestru naruszeń
 • WZORY: Łańcuch poddostawców w outsourcingu usług
 • NIEZBĘDNIK ABI: Zasada rozliczalności – egzamin przed PUODO
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Zasady informowania