SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Spełnianie obowiązku informacyjnego w sektorze prywatnym
 • Obowiązek informacyjny w sektorze publicznym

Organizacja

 • Ocena celowości przetwarzania danych osobowych
 • Monitorowanie kodeksów postępowania
 • Mechanizmy domyślnej ochrony danych w fazie projektowania

Administrowanie

 • Procedury rodo u administratora muszą działać
 • Obowiązek współdziałania w czasie kontroli UODO
 • Dalsze przechowywanie danych osobowych
 • Podpis elektroniczny w sektorze publicznym

Prawo i orzecznictwo

 • Kontrowersje wokół wyroku w sprawie Schrems II
 • Organy nadzorcze w wymiarze sprawiedliwości
 • Swobodny przepływ danych nieosobowych
 • Ingerencja operatora internetowej platformy rekomendacyjnej

Wokół tematu

 • IoT w motoryzacji

Rubryki

 • UODO: Skutki braku współpracy z organem nadzorczym
 • ABSURDY RODO: Obowiązek informacyjny wobec przedstawicieli osób prawnych
 • WZORY: Realizacja obowiązku informacyjnego
 • PROCEDURY: Zgłaszanie zastrzeżeń na podstawie art. 88 ust. 4 uodo
 • NIEZBĘDNIK ABI: Wybór i wdrożenie rozwiązań informatycznych
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Obowiązki ADO
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Powierzenie oraz wyciek danych