SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Nagrywanie rozmów a ochrona danych osobowych
 • Przetwarzanie danych w call center
 • Nagrywanie rozmów pracowników z klientami

Organizacja

 • Wdrożenie procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji
 • Urząd w sieci – od postu do polityki ODO
 • Współczesne narzędzia analityczne stron WWW

Administrowanie

 • Rozumienie pojęcia danych osobowych w świetle orzecznictwa TSUE
 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach zfśs
 • Wpływ oligopoli dostawców usług SaaS na implementację rodo

Prawo i orzecznictwo

 • Szwedzki organ kontra sprzeciw i marketing bezpośredni
 • Aktualizacja zakazów związanych z profilowaniem danych osobowych na gruncie DSA
 • Amerykańska ustawa o ochronie prywatności

Wokół tematu

 • Transfer danych osobowych z Turcji

Rubryki

 • UODO: Zaufany odbiorca przy ocenie naruszenia danych osobowych
 • PROCEDURY: Wstępna kwalifikacja zgłoszenia jako sygnalizacji w rozumieniu uos
 • REJESTRY PAŃSTWOWE: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Lista kontrolna dla dostawcy chmury weryfikująca stosowane środki bezpieczeństwa
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Dane osobowe byłych pracowników
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Technologie śledzące