SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – co nas czeka?
 • Nowe procedury ochrony
 • Ochrona danych w fazie projektowania – Privacy by design

Organizacja

 • Szacowanie ryzyka dla zbiorów danych osobowych
 • Sposoby zarządzania poufnością haseł
 • Zagrożenia dla prywatności – phishing

Administrowanie

 • Dopuszczalność podpowierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie danych a zgoda marketingowa
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego

Prawo i orzecznictwo

 • Zmiany w ochronie danych osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Ustawa 500+ – współadministrowanie publiczne
 • Re-use – zagrożenie dla ochrony danych osobowych?
 • Prawidłowe ważenie dóbr prawnych

Wokół tematu

 • Profilowanie osób – korzyści, zagrożenia, ramy prawne

Rubryki

 • GIODO: Działania GIODO związane z dostosowywaniem polskiego prawa do przepisów rodo
 • PROCEDURY: Nadzór ABI nad postanowieniami zawartymi w dokumentacji przetwarzania danych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Narzędzia anonimizacji i pseudonimizacji
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Realizacja przepisów