SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Wdrożenie i utrzymanie zgodności w zakresie retencji
 • Retencja danych – przegląd decyzji
 • Inwentaryzacja zasobów

Organizacja

 • Rekordowa kara dla Meta za nielegalny transfer danych
 • Wytyczne EROD w sprawie dostępu do danych
 • Prawo dostępu do danych osobowych w relacjach pracowniczych

Administrowanie

 • Ochrona danych osobowych w związku z pracą zdalną
 • Bezpieczna praca zdalna
 • Ochrona prywatności a udostępnienie informacji publicznej
 • AML a kopie dokumentów tożsamości

Prawo i orzecznictwo

 • Ochrona danych w kontroli trzeźwości pracowników
 • Kontrola pracownika na obecność w organizmie narkotyków
 • Rozumienie szkody na gruncie art. 82 rodo

Wokół tematu

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna

Rubryki

 • UODO: Wdrożenie przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • PROCEDURY: Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 • REJESTRY PAŃSTWOWE: Rejestr REGON
 • WZORY: Checklista kontrolna dla realizacji żądania dostępu do danych
 • NIEZBĘDNIK ABI: Transformacja internetu – ryzyka i jej wpływ na działania IOD
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Działania marketingowe a ochrona danych osobowych
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: ChatGPT i NFT w kontekście rodo