SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Ochrona (danych) sygnalisty
 • Jak chronić dane osobowe sygnalistów
 • Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym i prywatnym

Organizacja

 • Podpis elektroniczny
 • Jak akceptować dokumenty podpisane elektronicznie
 • Identyfikacja za pośrednictwem biometrii

Administrowanie

 • Monitoring wizyjny w lesie
 • Transfer danych osobowych w inteligentnych licznikach
 • Komputery kwantowe a bezpieczeństwo informacji

Prawo i orzecznictwo

 • Rankingi osób a rodo
 • Rodo jako strażnik konkurencji
 • Uprzednie konsultacje – nie chcemy czy nie potrafimy korzystać?
 • Usługi prawne bez prawników – spór o SmartLaw

Wokół tematu

 • Nieinwazyjne testy prenatalne – wybrane problemy

Rubryki

 • UODO: Ochrona danych osobowych właścicieli lokali
 • PROCEDURY: Unikanie konfliktu interesów
 • ABSURDY RODO: Mierzenie temperatury i co dalej
 • WZORY: Zgłaszanie nieprawidłowości – informacja
 • NIEZBĘDNIK ABI: Wybór i wdrożenie rozwiązań informatycznych
 • ORZECZNICTWO EUROPEJSKIE: Obowiązki ADO (cz. 2)
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Nauka w czasie pandemii i programy stypendialne