SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Monitoring a rodo
 • Aspekty technologiczne monitorowania
 • Uzasadniony interes w sektorze publicznym – na przykładzie monitoringu

Organizacja

 • Rozliczalność przetwarzania danych a systemy informatyczne
 • Privacy by design z perspektywy architektury i budowy systemów informatycznych
 • Rejestracja zmian w zbiorze danych

Administrowanie

 • Ryzyko, czas i cudze prawa – proces ochrony danych
 • Profilowanie na podstawie powierzenia
 • Sposoby uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych
 • Pseudonimizacja w rodo – kiedy i jak stosować?

Prawo i orzecznictwo

 • Czy potrzebna jest karnoprawna ochrona danych osobowych?
 • Ocena ryzyka ubezpieczeniowego zgodnie z rodo jest wyzwaniem dla ubezpieczycieli
 • Skauting sportowy

Wokół tematu

 • Blockchain

Rubryki

 • GIODO: IOD jako punkt kontaktowy
 • PROCEDURY: Upoważnienia i polecenia według rodo
 • WZORY: Unikanie konfliktu interesów przy powierzeniu
 • NIEZBĘDNIK ABI: Obowiązek informacyjny
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Obowiązki wynikające z rodo