SPIS TREŚCI

Temat numeru

 • Kierunki zmian przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników
 • Przetwarzanie danych o stanie zdrowia pracownika
 • Dopuszczalność stosowania biometrii przez pracodawcę w świetle rodo
 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników w ramach grupy

Organizacja

 • Przetwarzanie danych osobowych w systemach kontroli dostępu
 • Zabezpieczenie danych według rodo
 • Własna serwerownia, kolokacja czy hosting?

Administrowanie

 • Informowanie o inspektorze ochrony danych
 • Rekrutacje ukryte
 • O przedmiotowym zakresie stosowania rodo

Prawo i orzecznictwo

 • Dane wrażliwe w uodo a dane szczególnie chronione w rodo
 • Dane osobowe w badaniach klinicznych produktów leczniczych
 • Zakazana książka o danych osobowych

Wokół tematu

 • Inteligentne zabawki – ukryci szpiedzy

Rubryki

 • UODO: Rejestry czynności – przydatny instrument rozliczalności
 • PROCEDURY: Jak efektywnie ograniczyć ryzyko niezgodności
 • WZORY: Obowiązek informacyjny i zgoda na przetwarzanie
 • NIEZBĘDNIK ABI: RODOwskaz prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
 • PYTANIE-ODPOWIEDŹ: Rodo w praktyce