Lipiec – Wrzesień 2019

SPIS TREŚCITemat numeru Jeden podmiot – czterech administratorów Przetwarzanie danych osobowych w mediacji Udostępnianie akt postępowania Organizacja Monitoring pracowników na gruncie kp O kosztach i rozsądku w rodo Monitoring wizyjny – dobrowolność i obowiązki Administrowanie Charakter prawny polecenia i upoważnienia Członkowie organów spółek handlowych a upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Kontrolowanie procesora – ważne uprawnienie…

Kwiecień – Czerwiec 2019

SPIS TREŚCITemat numeru Działanie ekosystemu reklamy behawioralnej na gruncie rodo Reklama spersonalizowana w modelu programatycznym Organizacja Ataki „na człowieka”, czyli phishing i ransomware w praktyce Współdziałanie administratora z przetwarzającym w trakcie kontroli UODO IoT – prywatność, bezpieczeństwo i zagrożenia Administrowanie Uprawnienia inspektorów UODO i ograniczenia tych uprawnień Żądanie dostępu do danych cz. 2 Niewspółmiernie duży…

Styczeń – Marzec 2019

SPIS TREŚCITemat numeru Jak przeżyć kontrolę UODO? Fakty, mity, wskazówki Żądanie dostępu do danych cz. 1 Organizacja ADO w loteriach promocyjnych i audioteksowych Nauka w chmurze. Niewidzialny komputer czy rzeczywiste rozwiązanie? Bezpieczna cyfryzacja w edukacji Czy sztuczna inteligencja może nam pomóc wyszukiwać dane osobowe w zbiorach big data? Administrowanie Czy pomoc społeczna wymaga zawarcia umowy…

Październik – Grudzień 2018

SPIS TREŚCITemat numeru Kopia danych a kopia dokumentacji medycznej Bezpieczeństwo IT w sektorze medycznym Przetwarzanie danych o stanie zdrowia kandydatów do pracy Organizacja RCP dla podmiotów leczniczych Jak systemy informatyczne rozpoznają, kim jesteśmy? Wpływ rodo na badania kliniczne Administrowanie Rodo a zamówienia publiczne Przetwarzanie danych osobowych w relacji z podmiotami z USA Ochrona danych osobowych…

Lipiec – Wrzesień 2018

SPIS TREŚCITemat numeru Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Prawnie uzasadniony interes w działalności marketingowej Prawnie uzasadniony interes w zatrudnieniu Organizacja Testy penetracyjne Czy potrzebne są umowy powierzenia przetwarzania? Jak w zgodzie z przepisami używać kopii zapasowych i archiwalnych? Administrowanie Szkolenia jako ważny element ochrony danych osobowych Administrator w samorządzie terytorialnym Klauzula informacyjna w…

Styczeń – Marzec 2018

SPIS TREŚCITemat numeru Istota profilowania osób i jego wykorzystanie w sektorze publicznym Definicja i skutki profilowania w przepisach rodo Profilowanie w marketingu Organizacja Utrata zbioru danych i jego odzyskanie Backup a rodo Administrowanie Obowiązek ochrony danych byłego pracownika Zasada rozliczalności w rodo Dokument elektroniczny – uwierzytelniony czy opatrzony podpisem? Zgoda jako podstawa przetwarzania danych w…

Lipiec – Wrzesień 2017

SPIS TREŚCITemat numeru Kierunki zmian przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników Przetwarzanie danych o stanie zdrowia pracownika Dopuszczalność stosowania biometrii przez pracodawcę w świetle rodo Przetwarzanie danych osobowych pracowników w ramach grupy Organizacja Przetwarzanie danych osobowych w systemach kontroli dostępu Zabezpieczenie danych według rodo Własna serwerownia, kolokacja czy hosting? Administrowanie Informowanie o inspektorze ochrony danych…