Rozwiązanie usprawniające digitalizację zasobów

Osoby, które są odpowiedzialne za ochronę danych w jednostkach, muszą nie tylko zapewnić ich bezpieczeństwo, ale jednocześnie umożliwić pracownikom dostęp do nich. Digitalizacja zasobów lub systematyczne skanowanie dokumentów oraz zadbanie o wdrożenie rozwiązań technologicznych dostosowanych do specyfiki tych czynności wydają się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich inspektorów i administratorów ochrony danych.