Październik – Grudzień 2019

SPIS TREŚCITemat numeru Zakres podmiotowy ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną Praktyczne wzory dokumentacji na podstawie ustawy policyjnej Ustawa policyjna w samorządzie na przykładzie straży gminnych Organizacja Marketing automation w świetle rodo Ataki hakerskie na sprzęt techniczny Szacowanie ryzyka dla ODO w ujęciu praktycznym Administrowanie PESEL – złe i dobre strony identyfikatora osoby fizycznej Jak i gdzie IOD może poszerzać swoją wiedzę „Osoba prawna” na gruncie…

Kwiecień – Czerwiec 2018

SPIS TREŚCITemat numeru Monitoring a rodo Aspekty technologiczne monitorowania Uzasadniony interes w sektorze publicznym – na przykładzie monitoringu Organizacja Rozliczalność przetwarzania danych a systemy informatyczne Privacy by design z perspektywy architektury i budowy systemów informatycznych Rejestracja zmian w zbiorze danych Administrowanie Ryzyko, czas i cudze prawa – proces ochrony danych Profilowanie na podstawie powierzenia Sposoby uwierzytelniania użytkowników w systemach informatycznych Pseudonimizacja w rodo – kiedy i jak stosować?…

Październik – Grudzień 2017

SPIS TREŚCITemat numeru Odpowiedzialność administracyjna przy powierzaniu Praktyczne aspekty umownego powierzenia danych Warunki dopuszczalności powierzenia – lista kontrolna Powierzenie przetwarzania danych wrażliwych w rodo Organizacja Czy rozwiązania chmurowe to bezpieczna droga rozwoju? Akredytacja dla podmiotów certyfikujących oraz przebieg procesu certyfikacji DNS – zagrożenia i bezpieczeństwo Administrowanie Współpraca ABI z zespołami programistycznymi Z czym się je otwarte dane? Prawo i orzecznictwo O praktycznych problemach stosowania rodo…

Kwiecień – Czerwiec 2017

SPIS TREŚCITemat numeru Obowiązek wyznaczenia IOD w podmiotach publicznych Obowiązek wyznaczenia IOD przy operacjach monitorowania osób na dużą skalę Wyznaczenie jednego IOD przez grupę podmiotów Obowiązek wyznaczenia IOD w świetle art. 37 ust. 1 lit. c rodo Organizacja Dobre praktyki dotyczące informatycznych nośników danych Wymagania dokumentacyjne przetwarzania danych Tworzenie regulaminów poczty elektronicznej Administrowanie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym ADO…

Styczeń – Marzec 2017

SPIS TREŚCITemat numeru Charakter prawny oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych Zgoda na przetwarzanie danych w kontekście biznesowym Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników Zgoda rodzica na profilowanie aktywności dziecka w internecie Organizacja Jak zbudować czarną listę klientów w zgodzie z uodo? Bezpieczeństwo systemów IT zgodnie z rodo Przygotowanie organizacji do wymogów rodo Administrowanie Zmiana pogody dla usług chmurowych Bezpieczeństwo danych osobowych w sektorze finansowym Prawo…

Listopad 2016

SPIS TREŚCITemat numeru Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – co nas czeka? Nowe procedury ochrony Ochrona danych w fazie projektowania – Privacy by design Organizacja Szacowanie ryzyka dla zbiorów danych osobowych Sposoby zarządzania poufnością haseł Zagrożenia dla prywatności – phishing Administrowanie Dopuszczalność podpowierzenia przetwarzania danych osobowych Zgoda na przetwarzanie danych a zgoda marketingowa Spełnienie obowiązku informacyjnego Prawo i orzecznictwo Zmiany w ochronie danych…